Inicio de sesión

Se encuentra usted aquí

Actividades Infantil

 

Esta é unha recopilación de actividades educativas e xogos online para facer tanto cos ordenadores coma para traballar na pizarra dixital do centro, esperamos que vos sexan de utilidade

 

Actividades 3 anos

  Xogo no que temos que arrastrar cada obxecto o seu lugar

 


 
Conto de Brancaneves e actividades relacionadas con él
Actividades para facer durante o ano

Actividades para todo o curso:

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Monta e desmonta o teu robot feito con formas xeométricas
   Actividade para ver os perigos que existen na casa
Actividades sobre estes seis centros de interese
Múltiples xogos
Juegos muy sencillos  de conceptos basicos como dentro/fuera,uno/varios,corto/largo, los colores, el baño...etc eliges la opción solo pasando el ratón por encima
Non se pode xogar a todo sen estar rexistrado pero os que podemos están bastante ben
Xoga coas formas xeométricas
Xogo de percepción visual
¿Quién hace mu?
Números ata o 3
Coloca na orde correcta
Pica no debuxo cando saia na pantalla, é máis complicado do que parece
Organiza por grupos
Fíxate e coloca na mesma orde
Coloca a peza que falta no noso puzzle

Actividades 4 anos

 

 Actividades variadas para todo o curso:

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

 Conto Interactivo sobre o mundo dos gatos
Actividades sobre seis centros de interese
    Actividades relacionadas sobre a granxa, con actividades de matemáticas, relacionar...
Actividades para traballar durante todo o ano
Actividades variadas letras, números ...
Actividades diferentes, pero é preciso cargalas nós porque están algo compricadas para eles
   Actividades de contos, xogos e algo de lectoescritura
Traballo das vogais( las vocales)
   Pinta cada parte da cor que nos indican os números
   Diferentes actividades sobre coñecemento, números...
Actividades de colorear, buscar letras, camiños... coa temáticas dos bichos
Pinta cada animal da súa cor
Reproduce os sons na orde na que aparecen
Contos con pictogramas

Actividades 5 anos

   Repasa os números
 Traballa estes centros de interes a través de videos, xogos, actividades...
Xogos con cores: mezclar, debuxar, explotar...
Axuda a ovella Shaun, xogo moi completo
Outra versión do mesmo xogo da ovella Shaun, destreza e razoamento neste simpático xogo
  Ordenar secuencias  cada vez máis compricadas
  Actividades sobre a discriminación de letras
   Traballos sobre as letras, números e cores
Actividades variadas para todo o curso

Actividades diferentes segundo os trimestres:

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre


Recopilatorio con xogos de habilidade, matemáticas, vocabulario...

Zoo das letras:

MARCA A LETRA QUE QUERES TRABAllAR:    

A,   BCD,   EFGHI, J, K, L, LL, M, N ÑOPQRSTUVWXYZ

Letras (discriminación auditiva y visual de fonemas). Se compone de: a) juegos de discriminación auditiva de fonemas, b) juegos de discriminación visual y trazo de grafías. 1er Premio Materiales Curriculares 2003 (CNICE).
Aprendizaje de la Lectoescritura.

Nuevo recurso del ISFTIC para el aprendizaje de la lectoescritura. Autor: José Bustillo Rendón. Segundo premio de Materiales Educativos Curriculares 2007.